Film dokumentalny o grupie fotografów którzy stosują technikę malowania światłem na zdjęciach z wykorzystaniem długiego czasu naświetlania i masą ciekawych i wymyślanych urządzeń do tego. Więcej info i zdjęć można znaleźć pod www.flickr.com/hhuhtamo/ www.flickr.com/jannepaint/ www.flickr.com/pparvi/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...