Timelaps złożony ze zdjęć na których jest rzeźba, każde następne zdjęcie wymagało zmiany położenia elementów aby finalny montaż był złudzeniem optycznym.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...