Mark Wallace demonstruje użycie plastra miodu aka grid do lamp studyjnych jako nakładki do ukierunkowania światła. Pokazuje różnice pomiędzy kątem padania światła w różnych plastrach oraz obrazuje na sesji z modelką ich wpływ na klimat zdjęcia. Więcej informacji o akcesoriach, nasadkach i modyfikatorach światła można poczytać na stronie światobrazu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...